Leidinglokalisator

Leidinglocalisatie

Door slijtage of een slechte koppeling kan er een lekkage in een leiding ontstaan. Vaak is het lastig te bepalen waar leidingen precies lopen. Soms zijn er nog bouwtekeningen beschikbaar waarop het verloop van de leidingen is aangegeven, maar in de meeste gevallen is dat niet zo.

Omdat leidingen zijn weggewerkt in wanden en vloeren is het onmogelijk om, zonder daarvoor de juiste apparatuur te gebruiken, een leiding (en mogelijke lekkage) op te sporen.

Leidingen traceren met een leidinglokalisator

Om onnodig hak- en breekwerk te voorkomen gebruiken wij hiervoor een leidinglokalisator.

De leidinglokalisator is een apparaat waarmee wij het leidingverloop van stalen en koperen leidingen in kaart kunnen brengen. Tevens kunnen we met de lokalisator de camerakop van de rioolcamera lokaliseren om, indien er zich een afwijking in de afvoerleiding bevindt, aan te kunnen geven waar deze zich bevindt.

Z

Snel & Efficient

Z

Transparant & Efficient

Z

5 Jaar ervaring

Z

Voor Particulieren en Bedrijven

Leidinglocalisator, SRC Lekdetectie Roosendaal

Lekkage probleem? Aarzel niet, bel direct!