Rioolcamera

Lekkage in een riool

Lekkage aan een riool is erg vervelend en vaak moeilijk te traceren. Het kan zijn dat er een breuk in de leiding is ontstaan, een koppeling is losgelaten of dat een verstopping voor problemen zorgt.

Rioolleidingen zijn moeilijk bereikbaar. Ze bevinden zich in- en onder vloeren, in etagevloeren en onder de fundering van het pand. Het is daarom belangrijk de juiste apparatuur te gebruiken om een lek in het riool op te sporen.

Rioolcamera

Met de rioolcamera kunnen we de afvoerleidingen in de meeste gevallen inwendig beoordelen op afwijkingen (gaten en/of scheuren). Tevens kunnen we met behulp van de leidinglokalisator het leidingverloop van de afvoerleidingen bepalen doordat de camerakop te lokaliseren is.

Z

Snel & Efficient

Z

Transparant & Efficient

Z

5 Jaar ervaring

Z

Voor Particulieren en Bedrijven

Rioolcamera voor het opsporen van een lekkage in een riool

Lekkage probleem? Aarzel niet, bel direct!